Erler



alfabetisk liste

grønn gruppe



Gulerle,
Motacilla flava,
Yellow Wagtail.




vierspurv
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Nekmyrene, Rendalen, Hedmark, 26. juni 2013
Første foto/First photo: Orreosen 7. mai 2011