Hønsefugleralfabetisk liste

grå gruppeStorfugl/Tiur,
Tetrao urogallus,
Eurasian Capercaillie.orrfugl
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: i Kalddalen i Strand, Rogaland den 2. mai 2009.
Første foto/First photo: Kalddalen i Strand, Rogaland den 1. mai 2009