Hønsefugleralfabetisk liste

grå gruppeOrrfugl,
Tetrao tetrix,
Black Grouse.
lirype
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Skruss-Eikeland, Sandnes, Rogaland den 1. april 2016.
Første foto/First photo: Mosli i Strand, Rogaland den 3. mai 2009