Velkommen til Olav og Bjørns hjemmeside med fuglefoto.

Vi er far og sønn som synes det er svært kjekt å dra ut i felt for å oppleve og fotografere fugler. Her presenteres de fuglebildene vi selv vurderer blant de beste av hver art. Vi er to personer, og har valgt noe forskjellige løsninger. Dette kan kanskje være noe forvirrende, men forhåpenligvis ikke mer enn at det går greit.Olavs siste oppdateringer
- siste nye arter
Olavs bildeoppdateringer
- nytt bildekryssOm oss
Vi bor på Tananger og ferdes først og fremst på Jæren fra Tungenes til Hå. Gjennom årene har det dessuten blitt en del fugleturer til Utsira, Finnmark og Hedmark.
Fuglekikkingen har etterhvert blitt en viktig hobby, og særlig Bjørn er idag en habil hobbyornitolog. Han har også ringmerkingssertifikat og er aktiv på den fronten.

Utstyr
Utstyret har som for de fleste begynt i det små og utviklet seg etterhvert. Interesssen ble vekket da jeg (Olav) fikk mitt første digitale videokamera. Da åpnet mulighetene seg for å sortere bilder og arter på data. Etter å ha slitt ut flere videokamera, ble det duket for Canon EOS 350D. En ny verden. For å kunne identifisere og fotografere på distanse, kjøpte vi inn et Nikon Fieldscope ED III A med Coolpix for digiskoping. Det hjalp oss mye. I 2008 kjøpte vi Canon 300mm f4 med 1.4x extender. Veien gikk via EOS D50(2009) og 7D til 7D MarkII, som jeg investerte i mai 2016. Bjørn har samme utstyr, men i tillegg kjøpte han en 100-400mm i 2019. I 2022 kjøpte Bjørn et Canon EOS R7

Artsobservasjoner/fugler
s

Artsobservasjoner er en fantastisk database med observasjoner fra hele landet. Her kan man følge med på dagsens observasjoner, og man kan lete opp funn av den arten man måtte ønske. Her finnes også diverse lister over observasjonene og observatørenes krysselister.